Declaración de principios Dermotenda

Os nosos principios


Orientación empresarial. Dermotenda é un comercio minorista de cosméticos no que a "carta-menú" non é moi extensa pero sí moi selecta. Escollemos marcas reputadas e de longo percorrido e tradición no coidado da pel, que imos actualizando periodicamente con novidades. Esta selección está realizada por un dermatólogo. Por iso, en Dermotenda non se pode adquirir calquera crema de calquera marca coma se fose un supermercado cosmético, senón unha selección moi concreta de produtos para todo tipo de pel. Os produtos que forman parte da nosa carta cubren a hixiene, hidratación, protección e reparación cutánea e de cabelo e uñas (os nosos verdadeiros obxectivos). Tamén temos unha selección de cosméticos decorativos: maquillaxes, lacas de uñas, cosméticos oculares, etc.

Compromiso co usuario. Esta filosofía obríganos a dispor dunha batería de produtos que sexan eficaces, seguros e razoablemente baratos. Ningún produto en Dermotenda supera os 30 euros. Por outra banda, a gran maioría dos artigos existentes en Dermotenda poden adquirirse tamén en farmacias, parafarmacias ou tendas de cosmética. En Dermotenda estes mesmos cosméticos son entre un 10 a un 20 % máis baratos porque non existen intermediarios: Dermotenda merca grandes lotes directamente ó fabricante negociando un mellor prezo, trasladando boa parte deste beneficio ó consumidor. Esta empresa repudia os excesos do mercantilismo e a voracidade empresarial a toda costa: o mellor produto e o mellor prezo para o cliente melloran a confianza en Dermotenda, fidelizan ó consumidor e, a medio e longo prazo, favorecen o prestixio e os resultados da propia empresa.

Compromiso co galego e con Galicia. Dermotenda está ubicada nunha realidade xeográfica, social e cultural concreta, da que nos sentimos moi orgullosos. Por iso, a nosa lingua habitual é o galego e tentamos que permaneza na nosa comunidade o maior valor engadido posible, procurando fixar a riqueza ó territorio. Así será que en breve poñeremos en marcha unha liña de I+D+i que produza cosméticos na nosa comunidade nun sector no que a fabricación é practicamente inexistente.

Compromiso co medio ambiente. O respecto ó noso entorno é un piar fundamental do noso ser. Os cosméticos prodúcense con compostos químicos (aínda que sexan inocuos), envásanse en plástico ou vidro, levan cartonaxes con tintas... Na medida do posible (xa que a información das empresas produtoras é bastante opaca) tentamos escoller aqueles que teñen menos cartonaxe, plásticos menos nocivos e, sobre todo, materias primas respectuosas co entorno na súa elaboración e degradación natural. Renunciamos, sen embargo, a todo tipo de pseudomárketing no que "o ecolóxico" sirva para -en realidade- agredir máis ó noso planeta. Por exemplo, de nada vale proclamar que un produto é de soia e é moi natural se esa soia é transxénica e procede de macroplantacións de multinacionais en Sudamérica ou Asia para as que foi necesario deforestar importantes extensións de selva primaria... O mesmo sucede cos aerosois que teñen CFC ou cos plásticos de difícil reciclaxe.

Compromiso social. Igualmente pretendemos dispoñer unicamente de produtos nos que non haxa trazas de traballo infantil e, sendo posible, que proveñan do comercio xusto das materias primas. Un exemplo son os produtos de karité, que é unha noz africana con lípidos de altísimo poder rexenerador para a pel pola súa similitude cos da barreira epidérmica natural. A noz de karité é maiormente recollida polas mulleres subsaharianas, que obteñen por este prezado produto uns cartiños que axudan ó desenvolvemento destas comunidades.